Easter Christmas (2018)'20

Philemon Mukarno Performance Art Easter Christmas(2017)’20Podium @ IDFX Kunst Drift Collectief 2.0, Breda,Netherlands

Het toeval is bij deze tentoonstelling een voorname rol toebedeeld. Het brengt vijf bijzondere kunstenaars bij elkaar en staat garant voor onverhoedse dwarsverbanden, die vorm krijgen in de uitgebreide randprogrammering. De wonderlijke werking van het willekeurig samenvoegen breidt zich ook uit tot de bezoeker, voor wie de komende maand in de ontwikkeling van het toevalsproces een geheel eigen rol is weggelegd.

Performance     ^Top        Next>